Tuesday, September 01, 2009

วิธีการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ Sophos Antivirus

มีผู้ใช้งานถามมาเกี่ยวกับการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ
Sophos Antivirus ว่าทำไง ก็เลยจัดให้ครับ ง่ายๆ ดำเนินการตามนี้
ได้เลยครับ

Friday, August 28, 2009

การกำหนดค่า Update ให้กับโปรแกรม Kaspersky Internet Security 2009

เกี่ยวกับการกำหนดค่า Update ให้กับโปรแกรม Kaspesky Internet Security 2009
ถ้าหากต้องการใช้ผ่าน Proxy ดำเนินการดังนี้ครับ

Tuesday, May 12, 2009

วิธีการระบุและแก้ไขการเสียหายจาก Winsock2

วิธีการตรวจสอบว่าคีย์ Winsock2 เสียหายหรือไม่

เพื่อตรวจสอบว่าอาการต่างๆ เกิดจากคีย์ Winsock2 หรือไม่ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้