Tuesday, September 01, 2009

วิธีการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ Sophos Antivirus

มีผู้ใช้งานถามมาเกี่ยวกับการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ
Sophos Antivirus ว่าทำไง ก็เลยจัดให้ครับ ง่ายๆ ดำเนินการตามนี้
ได้เลยครับ