Thursday, June 27, 2013

หนังสือ "ถาม แล้ว เวิร์ก" ของ ส.ส.ท.

ได้มีโอกาสเข้าร้านหนังสือ แล้วก็เห็นหนังสือเรื่องนี้ เลยซื้อมาอ่าน เป็นอีกเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกดี ค้นข้อมูลใน Internet ดูพบข้อมูลหนังสือที่ http://jankhuk.exteen.com/20130611/entry มีเนื้อหาดังด้านล่างนี้ครับ
===========================================================================


พบกับ…คำถามที่ “ดึงพลัง” ไม่ใช่ “ขังความสำเร็จ”
คำถามที่จะ “เปลี่ยนวิสัยทัศน์” ให้เป็น “แผนปฏิบัติ” ที่ชัดเจน และ คำถามที่ทำให้เห็น “เป้าหมาย” และ “ปลายทาง” คำตอบที่ต้องการ
เพราะการตั้งคำถามอย่างเหมาะสมมีพลังพิเศษ ทำให้ปัญหาที่เคยคลุมเครือเกิดความกระจ่างชัดราวกับหมอกควันได้จางหายไป และ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการฉุกคิด แล้วค้นพบทางออกที่ถูกต้อง ตรงจุด และยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับตัวเอง…
รู้จัก “เทคนิคการตั้งคำถาม” พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้ลูกน้องมุ่งมั่น อยากทำงาน * ค้นหาจุดแข็ง-จุดขาย สู่เป้าหมายที่ยากจะเลียนแบบ * เพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างก้าวกระโดด ฯลฯ
…แล้วจะพบว่าชีวิตและการงานของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง เพียงแค่เปลี่ยนวิธีตั้งคำถาม
——————–
ผุ้เขียน : Mihiro Matsuda
ผู้แปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 200 บาท
ISBN : 9789744435415
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำหน่ายวันแรก 26 มิถุนยายน 56
เข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิ๊กที่นี่!!